O PRZEDSIĘBIORSTWIE

Jesteśmy przedsiębiorstwem wielobranżowym „ŁAD”, które powstało w 1993 roku. Od tego czasu ciągle podnosimy swoje kwalifikacje. Lata istnienia, współpraca z różnymi podmiotami i na wielu płaszczyznach oraz niezawodność w wykonywaniu usług sprawiły, że dziś mamy ugruntowaną pozycję na rynku, doświadczenie i zaufanie wśród Klientów.

„Firma „ŁAD” specjalizuje się w zakresie usług komunalnych: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przemysłowych, wielkogabarytowych, poprodukcyjnych i innych. Kładziemy przy tym duży nacisk na ochronę środowiska. Staramy się nie tylko dbać o porządek, ale również edukować i nakłaniać innych do tego, żeby chronili i szanowali gospodarkę naturalną.

W ślad za zapotrzebowaniem i wciąż ewoluującymi czasami nasza firma zainwestowała w wysokiej klasy sprzęt do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji – WUKO. Jesteśmy jedyną, prywatną firmą w rejonie, która posiada ten specjalistyczny samochód. Ponadto oferujemy naszym Klientom szeroki wachlarz usług związany z ogólnie rozumianą branżą komunalną.

Nasza firma opiera się na mocnych, stabilnych fundamentach tworzonych przez doświadczoną kadrę. Jesteśmy rzetelni, terminowi, profesjonalni i dostarczamy swoje usługi na najwyższym poziomie, co potwierdza długa lista firm, z którymi od lat współpracujemy.

Zachęcamy do kontaktu i zapewniamy indywidualne podejście do Klienta. "

Z wyrazami szacunku,

Marek Buchnajzer

Dlaczego warto z nami współpracoawać?

Wiarygodni

Posiadamy odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym na zbieranie i transport na terenie całego kraju większości odpadów zdefiniowanych w Katalogu Odpadów, wydanym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r.

Solidni

Współpracujemy z lokalnymi samorządami, instytucjami, firmami, sieciami handlowymi oraz zakładami produkcyjnymi, każdorazowo uwzględniając specyfikę działalności klienta i jego indywidualne zapotrzebowanie na oferowane przez nas usługi.

NASZA OFERTA

  • Aktualności
  • Czyszczenie kanalizacji technologia WUKO
  • Gospodarka odpadami
  • Pojemniki i kontenery
  • Asenizacja
  • Transport i pozostałe usługi
18 Styczeń | 2018

Segregacja w małych sklepach

Większość odpadów, które trafia do kosza w przeciętnym gospodarstwie domowym, to opakowania produktów kupione w okolicznym sklepie. Przeczytaj i dowiedz się jak właściciele małych i średnich sklepów mogą być bardziej Green i zachęcić okolicznych mieszkańców do segregacji.

16 Październik | 2017

Cenne surowce na śmietniku. Jak je wykorzystać?

Sprawdź jak możesz zmniejszyć ilości produkowanych śmieci.

16 Październik | 2017

Gdzie dostarczać odpady?

Grafika ukazująca miejsca przyjmujące odpady problematyczne.

10 Sierpień | 2017

Korzystajmy z toreb wielokrotnego użytku

3 lipca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez foliówek, czyli toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. „W Polsce, według szacunków, każdy mieszkaniec zużywa rocznie około 250-300 toreb foliowych różnego rodzaju, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to 200. Ministerstwo Środowiska ma gotowy plan, jak zmniejszyć ilość foliówek w obiegu” – mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

17 Czerwiec | 2017

Wspólny system segregacji odpadów (WSSO)

Od 1 lipca 2017 r., na terenie całego kraju, wejdzie w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory będziemy dzielić je na cztery frakcje.

Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji. 

17 Maj | 2017

Odpady komunalne i nie tylko- rodzaje i podział odpadów

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Źródłami powstawania odpadów komunalnych są:

03 Maj | 2017

Jak kompostować?

W krajach UE kompostowanie jest popularną praktyką, w Polsce dopiero zaczyna się popularyzacja tego trendu. Coraz więcej gmin w trosce o środowisko zachęca mieszkańców do ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych i zakładania własnych przydomowych kompostowników. Oferują nawet gotowe ich modele, bezpłatnie.

Czy kompost stanie się modnym nawozem?

01 Marzec | 2017

Wiceminister Sławomir Mazurek na konferencji dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym na poziomie unijnym i lokalnym to temat konferencji „Circular Economy Stakeholders”, w której – na zaproszenie Komisji Europejskiej – udział wziął Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska. Spotkanie odbyło się 9 marca 2017 r. w Brukseli. 

Wiceminister Sławomir Mazurek przedstawił polskie priorytety w procesie transformacji do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). W szczególności podkreślił znaczenie wypracowania modelu GOZ dla terenów niezurbanizowanych.

23 luty | 2017

Segregacja odpadów się opłaca

Segregacja odpadów się opłaca

„Chcemy poprawić efektywność segregacji odpadów. W tym celu opracowaliśmy nowe przepisy, które uporządkują i ujednolicą sposoby selektywnego zbierania odpadów komunalnych” – mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Czyszczenie kanalizacji WUKO

Zajmujemy się czyszczeniem, przetykaniem i udrażnianiem systemów kanalizacyjnych różnych typów – ciągów kanalizacyjnych, przykanalików, osadników, wypustów ulicznych, studzienek kanalizacyjnych, zbiorników. Oferujemy także prace powiązane takie jak wywóz szamba, płukanie ciągów kanalizacyjnych. Usługi świadczymy także w ramach błyskawicznego pogotowia kanalizacyjnego.

Gospodarka odpadami

To nasza bazowa usługa dlatego staramy się, żeby była na najwyższym poziomie. Klienci maja do nas zaufanie, ponieważ odpady, które od nich odbieramy przewozimy do legalnego miejsca ich składowania, czyli do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w gminie Ceków Kolonia.

Dostarczamy tam odpady, które wcześniej zebraliśmy w systemie „suche-mokre”. Następnie poddawane są specjalistycznym procesom sortowania i kompostowania, by w rezultacie otrzymać z nich surowce wtórne oraz wyodrębnić masę organiczną.

Pojemniki i kontenery

Podstawą utrzymania czystości jest zapewnienie odpowiednich pojemników i kontenerów do składowania odpadów. Nasza firma dysponuje pojemnikami o różnych pojemnościach i przeznaczeniu. Dla odpadów przemysłowych, wielkogabarytowych i poprodukcyjnych proponujemy specjalne kontenery – dopasowane do oczekiwań Klientów.

Asenizacja

Nasza firma realizuje usługi wywozu płynnych odpadów komunalnych z Kalisza i okolicznych gmin. Obsługujemy zarówno klientów prywatnych jak i instytucjonalnych. Realizacja usługi odbywa się za pomocą pojazdów specjalistycznych o różnych pojemnościach.