Usługi asenizacyjne kierujemy do małych i dużych firm oraz osób prywatnych na terenie powiatu i miasta Kalisz posiadających wszelkiego rodzaju zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Realizacja usługi odbywa się za pomocą pojazdów specjalistycznych o różnych pojemnościach – dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Pojazdy którymi dysponujemy wyposażone są w różnej długości węże ssawne, dzięki którym możemy dotrzeć do miejsc, które mają utrudniony dojazd lub znajdują się na mniej dostępnym terenie. Odebrane ścieki transportujemy do specjalistycznych oczyszczalni odpadów płynnych które w kolejnych etapach są separowane mechanicznie i biologicznie.