To nasza bazowa usługa dlatego staramy się, żeby była na najwyższym poziomie. Klienci mają do nas zaufanie, ponieważ odpady, które od nich odbieramy przewozimy do legalnego miejsca ich składowania, czyli do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w gminie Ceków Kolonia.

Dostarczamy tam odpady, które wcześniej zebraliśmy w systemie „suche-mokre”. Następnie poddawane są specjalistycznym procesom sortowania i kompostowania, by w rezultacie otrzymać z nich surowce wtórne oraz wyodrębnić masę organiczną.

Swoje usługi kierujemy do klientów indywidualnych, firm, instytucji i innych podmiotów gospodarczych. Posiadamy odpowiednie pozwolenia na odbiór, transport i zagospodarowanie takich odpadów jak: odpady komunalne, przemysłowe, wielkogabarytowe, poprodukcyjne i inne.

W ramach współpracy udostępniamy Klientom odpowiednie pojemniki i kontenery na odpady zmieszane oraz worki przeznaczone do segregacji.

Swoimi działaniami staramy się pomagać innym dbać o środowisko i zrozumieć mechanizmy działania gospodarki o obiegu zamkniętym. Tym samym edukujemy i namawiamy do ekologicznego trybu życia.

W zakresie tych usług oferujemy :

Z powodzeniem prowadzi również obsługę porządkową wszelkich imprez masowych na terenie miasta Kalisza i okolic. W zakresie obsługi imprez zapewniamy: